Tourettov sindrom

Tourettov sindrom povzroča nehotene in nenadzorovane tike

Zdravje in lepota

Tourettov sindrom je označen kot kompleksna nevrološka in psihiatrična motnja. Za motnjo so značilni multipli tiki, ki so lahko glasovne, telesne ali govorne narave. Oseba tikov ne more nadzorovati.

Motnja je bila prvič podrobneje opisana pod okriljem francoskega nevrologa. Telesni tiki so navzven lahko vidni ali nevidni, na primer tresenje glave, kriljenje z rokami, miganje s prsti na nogah, grizenje ustnic, opletanje z jezikom.

Vokalni tiki pri Tourettovem sindromu

Ena od vrst tikov, ki so značilni za Tourettov sindrom, so vokalni tiki. Tu gre zlasti za kašljanje, smrkanje, sopenje, kričanje, oponašanje živalskih glasov, na primer pasjega laježa. Tem tikom se neredko pridružijo še obsesivno in kompulzivne motnje. To pomeni v obliki ponavljajočih vsiljenih misli. Prisotna so tudi kompulzivna dejanja, na primer ponavljajoča se dejanja v obliki umivanja rok, preverjanja plina, štetje razpok ter podobno.

Na takšen način prizadeta oseba poskuša preprečevati nezaželene dogodke oziroma občutke tesnobe. Kompulzije nikakor niso povezane z resničnostjo in so kot takšne pretirane. Prizadeta oseba se zaveda njihovega nesmisla, vendar je impulz premočan in se mu zato ne more upreti. Tike lahko sprožijo travme, ki jih oseba doživi. Travme torej lahko pripeljejo do Tourettovega sindroma.

Razlika med tikom in Tourettovim sindromom

V prvi vrsti pa je potrebno Tourettov sindrom ločiti od tika. Tik ima namreč lahko prav vsak od nas. Na svetu namreč obstaja veliko število tikov, vendar pa ti nikakor ne dosegajo stopnje, kot jo dosegajo tiki pri Tourettovem sindromu. Če ima oseba vokalne ter vizualne tike, tedaj pa lahko govorimo o tovrstnem sindromu.

Večina oseb, prizadetih s Tourettovim sindromom, omenja, da so se najprej pojavili telesni tiki. Nato se je pričelo stopnjevati še z glasovnimi tiki. Prisotne so nato še koprolalije in obsesivno kompulzivne motnje. Telesni tiki so na začetku veliko izrazitejši, kasneje se glasovni izenačijo z njimi, lahko pa slednji celo prevladujejo.

Prisotnost telesnih bolečin

Za Tourettov sindrom je značilno, da so prisotne tudi telesne bolečine. Zlasti se te pojavljajo v mišicah ter sklepih, in sicer kot posledica telesnih tikov. Pri nekaterih primerih so znane tudi samopoškodbe, na primer v obliki udarjanja po določenih delih telesa.

Glasovni tiki lahko povzročijo tudi izjemno hude psihične obremenitve, ne nazadnje tudi oteženo stopnjo koncentracije. Za bolnika to vsekakor pomeni tudi izjemno nizko samopodobo. Na račun tega lahko prejmejo kar nekaj zbadljiv ali pa so tarča posmehovanja.

Kljub številnim težavam, ki jih Tourettov sindrom prinaša, pa si lahko oseba ustvari popolnoma normalno življenje. Lahko se poroči, postane starš.